Sztuka ludowa jako działalność artystyczna

Do sztuki ludowej zalicza się między innymi:

  • muzykę,
  • tańce,
  • poezję,
  • legendy,
  • bajki,
  • obrzędy ludowe.


Wszystkie te rzeczy i zjawiska tworzyły życie na wsi i były jego nierozerwalną częścią. Dzięki nim istniała kultura ludowa, która w Polsce podtrzymywana jest do dnia dzisiejszego. Świadectwem tamtych czasów są między innymi wiejskie chałupy, zdobione wzorami ludowymi.

28 Oct 2020