Obrzędy ludowe

Obrzędy to czynności i praktyki, którym przypisuje się symboliczne znaczenie. Zazwyczaj są głęboko zakorzenione w tradycji danego ludu i wykonywane przy okazji określonych świąt i uroczystości. Obrzędy mogą być świeckie lub religijne. Obrzędy ludowe są szczególnie charakterystyczne i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Niektóre z nich wykorzystuje się do dnia dzisiejszego.

3 Jan 2021