Rola sztuki ludowej

Dzieła sztuki ludowej od zawsze pełniły określone funkcje w gospodarstwach wiejskich i w życiu całej wsi. Odgrywały nie tylko rolę artystyczną, ale także użytkową: na przykład ręcznie wyszywane obrusy, poduszki czy lepione garnki. Innymi wyrobami rękodzieła ludowego są także stroje ludowe, wyploty ze słomy i wikliny, meble oraz galanteria (wyroby skórzane).

2 Dec 2020