Ryńskie Centrum Kultury rozpoczęło nowy cykl edukacyjno-poznawczy pod hasłem: "Spotkania z historią". Ich celem jest popularyzacja historii Ziemi Ryńskiej i okolic.

Pierwsze spotkanie zatytułowane: "Ryn oczami jego powojennych mieszkańców" poświęcone było wspomnieniom ludzi, którzy mieszkali tu jeszcze przed wojną i tym, którzy przybyli tuż po jej zakończeniu. O dawnym Rynie opowiedziały mieszkanki: Elżbieta Tymińska, Helga Znak, Róża Radomska, Ester Littek, Anna Surowa oraz Aleksandra Loba.