Polska sztuka ludowa

Polska jako kraj znana jest nie tylko z pięknych krajobrazów, do których zaliczają się zarówno góry jak i morze, ale także ze słynnej sztuki ludowej, czyli polskiego folkloru. Jego najsłynniejszym propagatorem był Oskar Kolberg - etnograf.

Do polskiego folkloru materialnego zalicza się właśnie sztukę ludową, architekturę ludową oraz stroje ludowe. Do folkloru niematerialnego zaliczane są wszelkie przysłowia polskie, pieśni i legendy.

Współcześnie na terenie całego kraju działają prężnie zespoły pieśni i tańca ludowego, które promują ojczystą sztukę ludową, występują w pięknych kolorowych strojach, organizują naukę tańca ludowego, a przysmaków przez nich przygotowanych spróbować można na przykład na corocznych dożynkach.

Obrzędy ludowe

3 Jan 2021

Obrzędy to czynności i praktyki, którym przypisuje się symboliczne znaczenie. Zazwyczaj są głęboko zakorzenione w tradycji danego ludu i wykonywane przy okazji określonych świąt i uroczystości. Obrzędy mogą być świeckie lub religijne. Obrzędy ludowe są szczególnie charakterystyczne i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Niektóre z nich wykorzystuje się do dnia dzisiejszego.

Rola sztuki ludowej

2 Dec 2020

Dzieła sztuki ludowej od zawsze pełniły określone funkcje w gospodarstwach wiejskich i w życiu całej wsi. Odgrywały nie tylko rolę artystyczną, ale także użytkową: na przykład ręcznie wyszywane obrusy, poduszki czy lepione garnki. Innymi wyrobami rękodzieła ludowego są także stroje ludowe, wyploty ze słomy i wikliny, meble oraz galanteria (wyroby skórzane).

Sztuka ludowa jako działalność artystyczna

28 Oct 2020

Do sztuki ludowej zalicza się między innymi:

  • muzykę,
  • tańce,
  • poezję,
  • legendy,
  • bajki,
  • obrzędy ludowe.


Wszystkie te rzeczy i zjawiska tworzyły życie na wsi i były jego nierozerwalną częścią. Dzięki nim istniała kultura ludowa, która w Polsce podtrzymywana jest do dnia dzisiejszego. Świadectwem tamtych czasów są między innymi wiejskie chałupy, zdobione wzorami ludowymi.